Rau ăn lá

Sắp xếp:
- 22%
Rau xà lách xoắn VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau xà lách xoắn VietGAP (đơn giá 100Gr)

3.500₫ 4.500₫
- 18%
Rau xà lách lô lô xanh VietGAP (đơn giá 100Gr)
- 15%
Rau tía tô VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau tía tô VietGAP (đơn giá 100Gr)

5.500₫ 6.500₫
- 29%
Rau răm VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau răm VietGAP (đơn giá 100Gr)

5.000₫ 7.000₫
- 11%
Rau ngót VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau ngót VietGAP (đơn giá 100Gr)

4.000₫ 4.500₫
- 29%
Rau ngổ VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau ngổ VietGAP (đơn giá 100Gr)

5.000₫ 7.000₫
- 34%
Rau muống VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau muống VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.300₫ 3.500₫
- 15%
Rau mồng tơi VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau mồng tơi VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.990₫ 3.500₫
- 17%
Rau kinh giới VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau kinh giới VietGAP (đơn giá 100Gr)

5.000₫ 6.000₫
- 12%
Rau húng bạc hà VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau húng bạc hà VietGAP (đơn giá 100Gr)

7.500₫ 8.500₫
- 23%
Rau dền VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau dền VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.700₫ 3.500₫
- 23%
Rau cải xoong VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau cải xoong VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.700₫ 3.500₫
- 27%
Rau cải ngọt VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau cải ngọt VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.490₫ 3.400₫
- 20%
Rau cải ngồng VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau cải ngồng VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.790₫ 3.500₫
- 23%
Rau cải cúc VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau cải cúc VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.700₫ 3.500₫
- 17%
Rau cải chíp VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau cải chíp VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.490₫ 3.000₫
- 29%
Rau cải xanh VietGAP (đơn giá 100Gr)

Rau cải xanh VietGAP (đơn giá 100Gr)

2.500₫ 3.500₫
- 13%
Húng láng VietGAP (đơn giá 100Gr)

Húng láng VietGAP (đơn giá 100Gr)

6.500₫ 7.500₫
- 13%
Húng chó VietGap (đơn giá 100Gr)

Húng chó VietGap (đơn giá 100Gr)

6.500₫ 7.500₫
- 29%
Cần tây VietGAP (đơn giá 100Gr)

Cần tây VietGAP (đơn giá 100Gr)

5.000₫ 7.000₫
- 24%
Cải thảo VietGAP (đơn giá 100Gr)

Cải thảo VietGAP (đơn giá 100Gr)

1.900₫ 2.500₫
- 9%
Cải bó xôi VietGAP (đơn giá 100Gr)

Cải bó xôi VietGAP (đơn giá 100Gr)

3.200₫ 3.500₫
Lên đầu trang
Tôm Fruits Tôm Fruits Tôm Fruits
Trang chủ Danh mục Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng